Passend Onderwijs

Met ingang van 1 augustus 2014 j.l. is de wet passend onderwijs van kracht geworden.
Passend onderwijs legt een zorgplicht bij alle scholen. Dat betekent dat de school verantwoordelijk is om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.
 
In principe en in beginsel zijn alle kinderen welkom op onze scholen.
 
We moeten daarbij goed voor elk kind kunnen blijven zorgen. En dat kan soms betekenen dat wij niet volledig toegerust zijn om een gevraagde ondersteuning op een bepaalde school te kunnen leveren.
 
Daarom wordt er momenteel de laatste hand gelegd aan het toelatingsbeleid, en aan vernieuwing van ons inschrijfformulier.
Wat we als school aan zorg voor kinderen kunnen leveren staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Momenteel wordt er gewerkt aan een zo volledig mogelijke beschrijving van zaken waarin we als school sterk zijn, en welke zaken wellicht onze mogelijkheden te boven gaan. Mocht een gevraagde ondersteuning niet geleverd kunnen worden, dan gaan we samen met U op zoek naar een passend alternatief.
 
In alle gevallen willen we daarbij maatwerk leveren. Vandaar dat de aanmelding van leerlingen op onze scholen altijd vergezeld gaat van een intakegesprek, waarin samen met de ouders verkend wordt welke mogelijkheden er over en weer zijn.
 
Voor aanmeldingen, vragen over de aanmeldprocedure, het schoolondersteuningsprofiel van de school en andere zaken die met leerlingenzorg te maken hebben, verwijzen wij U graag door naar de directeur en/of intern begeleider van de school. Zij zullen U graag te woord staan om samen een passend onderwijs arrangement voor uw kind te kunnen bepalen.


 
IKC Leuken in beeld