Hoofdluis

Op een zestal momenten  worden alle kinderen van de school door een team van kriebelmoeders gecontroleerd op luizen. Wij vragen u zeer dringend om op de controle dag, die op onze schoolkalender staat vermeld, er zorg voor te dragen dat de kinderen geen moeilijke kapsels hebben en vooral géén gel of haarlak.
 
Zijn er luizen geconstateerd dan krijgen alle leerlingen van het betreffende cluster een brief mee. Hiervoor hebben we gekozen omdat er groep doorbrekend wordt gewerkt.
Heeft u kind luizen dan krijgt hij/zij een persoonlijke brief mee.
 
Veel informatie en hulp vindt u op de site van de GGD: www.ggdlimburgnoord.nl/hoofdluis
 
IKC Leuken in beeld