Samenstelling MR

De Medezeggenschapsraad van IKC Leuken ziet er momenteel als volgt uit:

Namens de ouders
 
 Naam  Functie
Maudie Clement Lid MR
Dennis Stultiens Lid MR 
Dianne Bukkems Lid MR
Anja Litjens  Lid MR

Namens het team
 
 Naam  Functie
Nicole Frenken Voorzitter MR
Silvie Smeets Lid MR
Miriam Stultiens Lid MR

Vragen?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie hebben? Stuur dan een e-mail aan n.frenken@meerderweert.nl
IKC Leuken in beeld